Spring til indhold

Distrikt Klintholm Havn

Distrikt Klintholm Havn består af et plejecenter med et dejligt omkringliggende distrikt. Vores distrikt strækker sig fra Møns Klint, over Nyord til Stege by.

Vi er en medarbejdergruppe på ca. 100, som består af sygeplejersker, SSA, SSH, medhjælpere og vikarer. Vi er desuden uddannelsessted for elever og studerende.

Der er tilknyttet et aktivitetscenter og et daghjem for demente til Distrikt Klintholm Havn.

Derforuden har vi en meget aktiv vennekreds, som hjælper ved mange af vores arrangementer og ture.