Spring til indhold

Velkommen til aktivitetscentret

Aktivitetscenteret er et tilbud til alle kommunens pensionister, der med hjælp fra centerets engagerede personale skaber nogle hyggelige rammer for at mødes og deltage i en bred vifte af aktiviteter.

Aktiviteterne spænder fra biografture over ølbrygning til gymnastik.

Sigtet med aktiviteterne er at skabe nye og gode relationer brugerne imellem, samt at styrke det sociale liv og ens fysiske formåen. 

Se vores pjece om aktivitetscenteret ved at trykke på nedenstående billede.

Pjecen Aktivitetscentret "Kahyggen" Distrikt Klintholm Havn